Supervisie in het Onderwijs

In supervisie kan zowel op de interactie met leerlingen en ouders gereflecteerd worden, als ook op de eigen positie in het team. De docent kan zich ook bezinnen op ethische kwesties, of onderzoeken welke manier van werken bij hem past. Supervisie is ook de plek waarmee op basis van de nieuwe inzichten geëxperimenteerd kan worden met handelingsalternatieven. In het artikel ‘Supervisie in het Onderwijs’ wordt met behulp van concrete voorbeelden aangetoond wat supervisie kan betekenen voor de professionalisering van docenten.

Volledig Artikel

Speciaal Onderwijs als opmaat voor een geïntegreerd en gelukkig leven

Volgens het VN-verdrag uit 2009 heeft elk kind heeft recht op inclusief onderwijs. In de woorden van “De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind”: ‘Elke leerling heeft het recht op een school naar keuze, in de eigen buurt’. Deze bijdrage aan het jubileumnummer: ‘De Heerlijkheid van de Orthopedagogiek’ laat zien hoe door het ‘Recht op Inclusief Onderwijs’, het speciaal onderwijs en het kind met een beperking in het gedrang komen.

Volledig Artikel


Terug naar hoofdpagina